Boek je verblijf

Voordelen van het boeken via deze website:

Hotel Gran Bilbao

Privacy Policy

Reserveren

Algemene informatie

In overeenstemming met de bepalingen van wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, is de website hotelgranbilbao.com eigendom van SEGURA HOSTELERÍA, S.A. (hierna HOTEL GRAN BILBAO), ingeschreven in het handelsregister van Biskaje, Volume 5676, Folio 59, Sec. 8, blad BI-69318, met adres voor kennisgevingsdoeleinden te Avda. Indalecio Prieto 1, 48004 Bilbao, NIF A09045980 en e-mail [email protected]

2. Aanvullende informatie voor klanten over gegevensbescherming

Als klant van onze hotels informeren wij u dat de persoonsgegevens die wij tijdens uw verblijf en/of geleverde dienst verzamelen, zullen worden behandeld in overeenstemming met de regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. In dit verband delen we u het volgende mee:

 • De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens
 • SEGURA HOSTELERÍA, S.A.
 • Calle Indalecio Prieto 1, 48004 Bilbao
 • Telefoon: +34 944328575
 • e-mail: [email protected]

2.1. Doel van de verwerking van uw gegevens

Klantbeheer, marketingacties en promotionele acties voor alle producten en diensten die verband houden met wat u inhuurt. De mogelijkheid tot bezwaar tegen het uiteindelijke doel per e-mail zoals aangegeven hierboven.

Er wordt een klantenprofiel aangemaakt om u te informeren over de diensten en aanbiedingen van onze hotels waarvan wij denken dat ze in de toekomst interessant kunnen zijn voor u.

Er kan een e-mail van TripAdvisor (https://www.tripadvisor.es/) gestuurd worden namens het hotel om uw verblijf te beoordelen. TripAdvisor zal het e-mailadres niet voor andere doeleinden gebruiken.

Zodra de reservering is gemaakt en enkele dagen voor aankomst in ons hotel kunt u een bericht ontvangen via e-mail, sms en/of WhatsApp om online in te checken, met informatie over uw reservering, het hotel en de mogelijkheid om uw verblijf te verbeteren. U kunt bij aankomst ook een bericht ontvangen om u te verwelkomen en u te informeren over de beschikbare diensten in het hotel en de mogelijkheid om uw verblijf te verbeteren.

Het bedrijf lockup-desk beheert het openen van deuren vanaf de mobiele telefoon en kan contact met u opnemen om u namens ons informatie te sturen zodat u uw StayMyWay-applicatie kunt downloaden en onze deuren kunt openen met uw mobiele telefoon.

2.2. Termijn voor het bewaren van uw gegevens

Voor de tijd die nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke verplichtingen.

Zodra de toestemming wordt ingetrokken voor het verzenden van reclameboodschappen .

2.3. Legitimatie

Voor het reserveren van accommodatie in onze hotels of een dienstverlening en het verzenden van promotionele informatie voor ons legitieme belang dat is toegestaan ​​door de huidige regelgeving.

2.4. Doelgroepen

Uw gegevens kunnen zonder uw toestemming aan derden worden meegedeeld op voorwaarde dat deze mededeling beantwoordt aan een behoefte om uw relatie met de hotels te ontwikkelen, na te leven en te beheren en beperkt is tot dit doel, zoals vastgelegd in de verordening inzake bescherming van persoonsgegevens (rechtshandhavingsinstanties, belastingdienst, financiële entiteiten, enz.).

2.5. Rechten

Toegang om te weten of we uw gegevens wel of niet verwerken, en welke specifieke gegevens.

Rechtzetting van uw gegevens wanneer deze onjuist of onvolledig zijn.

Verwijdering wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

Beperking van hun verwerking, in bepaalde omstandigheden, in welk geval wij ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims. Of om de opschorting van de gegevensverwerking of -bewaring te eisen naargelang de aangehaalde gevallen.

Zich verzetten tegen de verwerking, in bepaalde gevallen en om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, waardoor wij zullen stoppen met de verwerking van de gegevens, behalve om dwingende legitieme redenen, of voor de uitoefening of verdediging van mogelijke claims.

Overdraagbaarheid van uw gegevens zodat ze indien mogelijk in een specifiek formaat aan u kunnen worden verstrekt en aan een andere verantwoordelijke kunnen worden doorgegeven.

Bezwaar jegens het Spaanse agentschap voor Gegevensbescherming (www.agpd.es).

3. Privacy

‘Hotel Gran Bilbao’ informeert u dat alle persoonsgegevens die via een formulier van deze website worden ontvangen strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld in overeenstemming met het privacy- en beveiligingsbeleid van de instelling, evenals met de voorschriften voor gegevensbescherming.

De doelstellingen zijn in elk geval de volgende:

 • Kamerreservering: het beheer van de accommodatiereserveringen die worden gedaan via deze website of voor het versturen van promotiecampagnes als u het overeenkomstige vakje hebt aangevinkt.
 • Inschrijving bij de HGB-club: het sturen van aanbiedingen en promotiecampagnes voor uw lidmaatschap van het Club Hotel Gran Bilbao.
 • Werk bij ons: beheer van de selectieprocessen die in het bedrijf worden uitgevoerd.
 • Organisatie van evenementen: beheer van de verschillende evenementen die plaatsvinden in de hotellounges.
 • Tafelreservering: beheer van de reserveringen in ons restaurant.

De ontvangers van de informatie zijn alle aangewezen en geregistreerde eigenaars en medewerkers van alle afdelingen en gelieerde instellingen waar het bedrijf is gevestigd, evenals de officiële instanties die volgens de wet de overdracht vereisen.

Door het versturen van het formulier geeft de afzender toestemming voor de geautomatiseerde en gedocumenteerde verwerking van de gegevens in onze database, wat de legitimatie voor deze gegevensverwerking is. U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking. Wij informeren u dat wij sommige van uw persoonsgegevens met derden kunnen delen en dat zij contact met u kunnen opnemen per e-mail voor zaken die verband houden met uw verblijf, bijvoorbeeld om uw tevredenheid te kennen of om reacties over uw hotelervaring te verkrijgen. Om uw recht op toegang, rectificatie of verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid en/of verzet uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de in de hoofding vermelde verwerkingsverantwoordelijke.

4. Selectieprocedures

Overeenkomstig de regelgeving omtrent gegevensbescherming wordt u erop gewezen dat de persoonlijke gegevens worden opgenomen in een bestand waarvan het doel is, uw aanvraag te behandelen bij het uitvoeren van onze selectieprocedures.

De verstrekte gegevens worden gedurende twee jaar bewaard conform ons beleid voor gegevensbescherming. Er worden geen gegevens aan derden afgestaan tenzij de wet dit vereist.

Voor het uitoefenen van uw recht op toegang, rectificatie, intrekking, beperking van de behandeling, overdraagbaarheid en/of oppositie, kunt u zich wenden tot de verantwoordelijke voor het bestand: Segura Hostelería S.A., [email protected], waar we u de formulieren ter beschikking stellen om genoemde rechten uit te oefenen.

5. Privacybeleid Sociale Media

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en Wet 34/2002 van 11 juli over diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE) laat het bedrijf:

 • SEGURA HOSTELERIA S.A.
 • C/ INDALECIO PRIETO 1 – BILBAO (ESPAÑA)
 • A09045980

weten dat men is overgegaan tot het maken van een pagina in de sociale media FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE, LINKEDIN en INSTAGRAM met publicitaire doeleinden.

De gebruiker geeft ons door het aansluiten bij onze pagina toestemming voor het verwerken van de persoonlijke gegevens die op zijn profiel staan gepubliceerd. De gebruiker kan op elk moment toegang krijgen tot het privacybeleid van de betreffende social media en zijn profiel instellen om zijn privacy te garanderen. SEGURA HOSTELERIA S.A. heeft toegang tot en verwerkt de openbare informatie van de gebruiker, in het bijzonder zijn contactnaam. Deze gegevens worden alleen gebruikt binnen de eigen social media. Ze worden in geen enkel bestand opgenomen.

De gebruiker kan zijn recht op toegang, rectificatie, annulering en oppositie uitoefenen op bovengenoemd adres. Ook hoort de gebruiker op de hoogte te zijn van de bijzonderheden van de social media en de beperkingen van SEGURA HOSTELERIA S.A. wat betreft het toepassen van recht op toegang, rectificatie, annulering en oppositie. Als de gebruiker hierover een vraag zou hebben, dan kan hij de bijzonderheden van de verschillende sociale media raadplegen in de wettelijke clausules ervan. De gebruiker neemt de verantwoordelijkheid voor alle content die hij op de profielen plaatst die eigendom zijn van SEGURA HOSTELERIA S.A. Als de publicatie van content niet volgens de geldende wetgeving plaatsvindt, dan is publicatie verboden en is de gebruiker de enige verantwoordelijke voor deze publicatie.

Hieronder geven wij de links naar het privacybeleid van onze social media en die van andere gebruikelijke social media:

 • Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
 • Twitter: https://twitter.com/privacy
 • Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy‐policy?trk=hb_ft_priv
 • Flickr: http://info.yahoo.com/privacy/es/yahoo/eu/
 • Pinterest: https://about.pinterest.com/es/privacy-policy
 • Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/
 • GooglePlus: https://www.google.com/intl/es_ALL/+/policy/
 • Youtube: https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/

6. PERSOONSGEGEVENS

Het bezoeken van de website hotelgranbilbao.com leidt niet tot een automatische registratie van persoonsgegevens waarmee een gebruiker kan worden geïdentificeerd. Er zijn echter bepaalde gegevens van niet-persoonlijke aard waarmee een specifieke gebruiker niet geïdentificeerd kan worden die kunnen worden verzameld en opgeslagen op de internetservers van HOTEL GRAN BILBAO (bijvoorbeeld het type internetbrowser en het besturingssysteem van de gebruiker) met als doel het browsen van de gebruiker en het beheer van de website hotelgranbilbao.com te verbeteren.

HOTEL GRAN BILBAO kan de gebruiker bepaalde persoonsgegevens vragen voor het gebruik van bepaalde inhoud of diensten, te allen tijde in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 en organieke wet 3/2018 van 5 december over de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten.